Εκτύπωση

SaleLab GmbH
Haydnstraße 28
88284 Wolpertswende

Γερμανία

Τηλ.: +49 (0) 75195877024

WhatsApp: +49 (0) 75195877024

Email: support@pamo-design.de

 
Διευθύνων Σύμβουλος: Patrick Block

Εμπορικό Μητρώο: Τοπικό Δικαστήριο της Ουλμ HRB 735017 ,

Αριθμός φορολογικού μητρώου πωλήσεων Γερμανία: DE311594735

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ODR), την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Δεν είμαστε υποχρεωμένοι ή πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών. ,

Επιστροφή σε: 

Futura Marketing- und Vertriebsservice GmbH
(Hall 5)
Robert-Bosch-Straße 48
88353 Kißlegg