Πολιτική απορρήτου

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής είναι πολύ σημαντική για εμάς. Παρακάτω σας ενημερώνουμε λεπτομερώς για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα σας.

1. Δεδομένα πρόσβασης και φιλοξενία
Μπορείτε να επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας χωρίς να παρέχετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο, ο διακομιστής ιστού αποθηκεύει αυτόματα μόνο ένα λεγόμενο αρχείο καταγραφής διακομιστή, το οποίο περιέχει, για παράδειγμα, το όνομα του αρχείου που ζητήθηκε, τη διεύθυνση IP σας, την ημερομηνία και την ώρα της πρόσβασης, τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρθηκαν και τον αιτούντα πάροχο (δεδομένα πρόσβασης) και τεκμηριώνει την πρόσβαση.

Αυτά τα δεδομένα πρόσβασης αξιολογούνται αποκλειστικά και μόνο με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ιστότοπου και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 p. 1 lit. f DSGVO, αυτό εξυπηρετεί την προστασία των έννομων συμφερόντων μας για την ορθή παρουσίαση της προσφοράς μας, τα οποία υπερτερούν των συμφερόντων μας στο πλαίσιο της στάθμισης των συμφερόντων. Όλα τα δεδομένα πρόσβασης θα διαγραφούν το αργότερο επτά ημέρες μετά το τέλος της επίσκεψής σας στον ιστότοπο.

Υπηρεσίες φιλοξενίας από τρίτο πάροχο
Στο πλαίσιο της επεξεργασίας για λογαριασμό μας, ένας τρίτος πάροχος μας παρέχει τις υπηρεσίες για τη φιλοξενία και την προβολή του ιστότοπου. Αυτό εξυπηρετεί την προστασία των έννομων συμφερόντων μας για την ορθή παρουσίαση της προσφοράς μας, τα οποία υπερισχύουν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης των συμφερόντων. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή σε φόρμες που παρέχονται για το σκοπό αυτό στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως περιγράφεται παρακάτω, υποβάλλονται σε επεξεργασία στους διακομιστές του. Η επεξεργασία σε άλλους διακομιστές πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο που εξηγείται εδώ.

Ο εν λόγω πάροχος υπηρεσιών βρίσκεται στις ΗΠΑ και είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ. Ένα τρέχον πιστοποιητικό μπορείτε να το δείτε εδώ. Με βάση αυτή τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τελευταία έχει καθορίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων για τις εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου.

2. Συλλογή και χρήση δεδομένων για την επεξεργασία συμβάσεων και κατά το άνοιγμα λογαριασμού πελάτη
Συγκεντρώνουμε προσωπικά δεδομένα όταν μας παρέχετε οικειοθελώς αυτές τις πληροφορίες στο πλαίσιο της παραγγελίας σας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή κατά το άνοιγμα λογαριασμού πελάτη. Τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται ως τέτοια, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τα δεδομένα για την επεξεργασία της σύμβασης ή για την επεξεργασία της επικοινωνίας σας ή το άνοιγμα λογαριασμού πελάτη και δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία ή/και να ανοίξετε λογαριασμό ή να στείλετε την επικοινωνία χωρίς την παροχή τους. Το ποια δεδομένα συλλέγονται μπορείτε να δείτε από τις αντίστοιχες φόρμες εισαγωγής. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που παρέχετε σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 S. 1 lit. b DSGVO για τους σκοπούς της επεξεργασίας της σύμβασης και της διεκπεραίωσης των ερωτημάτων σας. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της σύμβασης ή τη διαγραφή του λογαριασμού πελάτη σας, τα δεδομένα σας θα περιοριστούν για περαιτέρω επεξεργασία και θα διαγραφούν μετά τη λήξη των περιόδων διατήρησης σύμφωνα με το φορολογικό και εμπορικό δίκαιο, εκτός εάν έχετε ρητά συναινέσει στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα πέραν αυτού, τα οποία επιτρέπονται από το νόμο και για τα οποία σας ενημερώνουμε στην παρούσα δήλωση. Η διαγραφή του λογαριασμού πελάτη σας είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή και μπορεί να γίνει είτε με την αποστολή μηνύματος στην επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται παρακάτω είτε μέσω μιας λειτουργίας που παρέχεται για το σκοπό αυτό στο λογαριασμό πελάτη.

3. Διαβίβαση δεδομένων
Για την εκπλήρωση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 περ. β DSGVO, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας στην ανατεθείσα με την παράδοση ναυτιλιακή εταιρεία, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών. Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που επιλέγετε κατά τη διαδικασία παραγγελίας, διαβιβάζουμε τα δεδομένα πληρωμής που συλλέγονται για τον σκοπό αυτό στο πιστωτικό ίδρυμα που έχει αναλάβει την πληρωμή και, κατά περίπτωση, σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που έχουμε αναλάβει εμείς ή στην επιλεγμένη υπηρεσία πληρωμών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιλεγμένοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών συλλέγουν τα δεδομένα αυτά και οι ίδιοι, εάν δημιουργήσετε λογαριασμό σε αυτούς. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να εγγραφείτε στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών με τα δεδομένα πρόσβασής σας κατά τη διαδικασία παραγγελίας. Εν προκειμένω, ισχύει η πολιτική απορρήτου του εκάστοτε παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που εδρεύουν σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στην εν λόγω εταιρεία πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο της αναγκαιότητας για την εκπλήρωση της σύμβασης.

Μεταβίβαση δεδομένων σε παρόχους υπηρεσιών αποστολής
Εάν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας κατά τη διάρκεια ή μετά την παραγγελία σας, θα διαβιβάσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών αποστολής σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 p. 1 lit. a DSGVO, ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας πριν από την παράδοση με σκοπό την ειδοποίηση ή τον συντονισμό της παράδοσης.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας μήνυμα στην επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται παρακάτω ή απευθείας στον πάροχο υπηρεσιών αποστολής στη διεύθυνση επικοινωνίας που αναφέρεται παρακάτω. Μετά την ανάκληση, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας που παρέχονται για τον σκοπό αυτό, εκτός εάν έχετε συναινέσει ρητά στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα πέραν αυτού, το οποίο επιτρέπεται από το νόμο και για το οποίο σας ενημερώνουμε στην παρούσα δήλωση.

DHL
Heinrich-Brüning-Str. 5
53113
Bonn

 ,

Προσφορές κουπονιών και προνομιακές προσφορές της Sovendus GmbH:

Προκειμένου να επιλέξετε μια προσφορά κουπονιού που σας ενδιαφέρει επί του παρόντος, διαβιβάζουμε την τιμή κατακερματισμού της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τη διεύθυνση IP σας στην Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe (Sovendus) σε ψευδωνυμοποιημένη και κρυπτογραφημένη μορφή (άρθρο 6 παρ. 1 στ DSGVO). Η ψευδωνυμοποιημένη τιμή κατακερματισμού της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται από τη Sovendus για να ληφθεί υπόψη μια πιθανή ένσταση κατά της διαφήμισης (άρθρο 21 παρ. 3, άρθρο 6 παρ. 1 γ DSGVO). Η διεύθυνση IP χρησιμοποιείται από τη Sovendus αποκλειστικά για σκοπούς ασφάλειας δεδομένων και συνήθως ανωνυμοποιείται μετά από επτά ημέρες (άρθρο 6 παρ. 1 στ DSGVO). Επιπλέον, διαβιβάζουμε στην Sovendus τον αριθμό παραγγελίας, την αξία παραγγελίας με το νόμισμα, το αναγνωριστικό συνεδρίας, τον κωδικό κουπονιού και τη χρονοσφραγίδα σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή για σκοπούς τιμολόγησης (άρθρο 6 παρ. 1 στ DSGVO). Εάν ενδιαφέρεστε για μια προσφορά κουπονιού από τη Sovendus, δεν υπάρχει διαφημιστική αντίρρηση για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και κάνετε κλικ στο banner του κουπονιού που εμφανίζεται μόνο σε αυτή την περίπτωση, διαβιβάζουμε τον τίτλο, το όνομα, τον ταχυδρομικό κώδικα, τη χώρα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε κρυπτογραφημένη μορφή στη Sovendus για την προετοιμασία του κουπονιού (άρθρο 6 παρ. 1 β, στ DSGVO).

Για την επιλογή μιας προσφοράς πλεονεκτήματος που σας ενδιαφέρει επί του παρόντος περιφερειακά, διαβιβάζουμε τον τίτλο σας, το έτος γέννησης, τη χώρα, τον ταχυδρομικό κώδικα, την τιμή κατακερματισμού της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη διεύθυνση IP σας στην Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe (Sovendus) σε ψευδωνυμοποιημένη και κρυπτογραφημένη μορφή (άρθρο 6 παρ. 1 στ DSGVO). Η ψευδωνυμοποιημένη τιμή κατακερματισμού της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα χρησιμοποιηθεί επίσης από τη Sovendus για να ληφθεί υπόψη τυχόν αντίρρηση κατά της διαφήμισης (άρθρο 21 παράγραφος 3, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ DSGVO). Η διεύθυνση IP χρησιμοποιείται από τη Sovendus αποκλειστικά για σκοπούς ασφάλειας δεδομένων και συνήθως ανωνυμοποιείται μετά από επτά ημέρες (άρθρο 6 παρ. 1 στ DSGVO).

Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκάστοτε προσφορά πλεονεκτήματος, το όνομά σας, τα δεδομένα διεύθυνσης, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ο αριθμός τηλεφώνου σας θα μεταδοθούν από εμάς σε κρυπτογραφημένη μορφή στη Sovendus όταν κάνετε κλικ στην προσφορά πλεονεκτήματος, προκειμένου να προετοιμαστεί το εξατομικευμένο αίτημα για την προσφορά πλεονεκτήματος από τον πάροχο του προϊόντος (άρθρο 6 παρ. 1 β, στ DSGVO).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από τη Sovendus, ανατρέξτε στις ηλεκτρονικές ανακοινώσεις προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση www.sovendus.de/datenschutz.

4. Αποστολή ενημερωτικών δελτίων μέσω Klaviyo και ταχυδρομική διαφήμιση
Τα ενημερωτικά μας δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται μέσω του τεχνικού παρόχου υπηρεσιών "Klaviyo", 225 Franklin St, Boston, MA 02110, USA (http://www.klaviyo.com/), στον οποίο διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας που παρέχονται κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο. Η διαβίβαση αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) lit. f DSGVO και εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον μας για τη χρήση ενός συστήματος ενημερωτικών δελτίων που είναι αποτελεσματικό στη διαφήμιση, ασφαλές και φιλικό προς το χρήστη. Σημειώστε ότι τα δεδομένα σας μεταφέρονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Klaviyo στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Η Klaviyo χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου για λογαριασμό μας. Η Klaviyo δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα των παραληπτών του ενημερωτικού μας δελτίου για να τους γράψει η ίδια ή να τα διαβιβάσει σε τρίτους. Για την προστασία των δεδομένων σας στις ΗΠΑ, έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων με την Klaviyo ("Συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων"), στην οποία η Klaviyo αναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατεύει τα δεδομένα των χρηστών μας, να τα επεξεργάζεται για λογαριασμό μας σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων και, ιδίως, να μην τα διαβιβάζει σε τρίτους.

Μπορείτε να δείτε την πολιτική προστασίας δεδομένων της Klaviyo εδώ: https://www.klaviyo.com/privacy

Ταχυδρομική διαφήμιση και το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε
Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε το όνομα και το επώνυμό σας καθώς και την ταχυδρομική σας διεύθυνση για δικούς μας διαφημιστικούς σκοπούς, π.χ. για να σας στέλνουμε ενδιαφέρουσες προσφορές και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας με επιστολική αλληλογραφία. Αυτό εξυπηρετεί την προστασία των έννομων συμφερόντων μας για τη διαφημιστική προσέγγιση των πελατών μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Οι διαφημιστικές επιστολές παρέχονται στο πλαίσιο της επεξεργασίας για λογαριασμό μας από έναν πάροχο υπηρεσιών στον οποίο διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας για τον σκοπό αυτό.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην αποθήκευση και χρήση των δεδομένων σας για τους σκοπούς αυτούς, στέλνοντας μήνυμα στην επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται παρακάτω.

5. Χρήση δεδομένων για την επεξεργασία πληρωμών
Έλεγχος ταυτότητας και πιστοληπτικής ικανότητας κατά την επιλογή των υπηρεσιών πληρωμών Klarna.

Σε συνεργασία με την Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Σουηδία, προσφέρουμε τις ακόλουθες επιλογές πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση, η πληρωμή πραγματοποιείται στην Klarna:

Τιμολόγιο: Η προθεσμία πληρωμής είναι 14 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής των αγαθών/ εισιτηρίου/ ή, στην περίπτωση άλλων υπηρεσιών, από την παροχή της υπηρεσίας. Μπορείτε να βρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις αγοράς με τιμολόγιο για τις παραδόσεις στη Γερμανία εδώ και για τις παραδόσεις στην Αυστρία εδώ.

Αγορά σε δόσεις (διαθέσιμη μόνο στη Γερμανία): Με την υπηρεσία χρηματοδότησης της Klarna, μπορείτε να εξοφλήσετε την αγορά σας ευέλικτα σε μηνιαίες δόσεις ύψους τουλάχιστον 1/24 του συνολικού ποσού (αλλά τουλάχιστον 6,95 ευρώ) ή υπό τους όρους που ορίζονται διαφορετικά στο ταμείο. Η πληρωμή της δόσης είναι απαιτητή στο τέλος κάθε μήνα, αφού η Klarna σας στείλει μηνιαίο τιμολόγιο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγορά με δόσεις, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και των Ευρωπαϊκών Τυποποιημένων Πληροφοριών για την Καταναλωτική Πίστη, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η χρήση των μεθόδων πληρωμής τιμολόγιο, αγορά με δόσεις απαιτεί θετικό έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας. Εν προκειμένω, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας στην Klarna με σκοπό τον έλεγχο διεύθυνσης και πιστοληπτικής ικανότητας στο πλαίσιο της έναρξης της αγοράς και της επεξεργασίας της σύμβασης αγοράς. Παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι μπορούμε να σας προσφέρουμε μόνο τους τρόπους πληρωμής που είναι επιτρεπτοί βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας. Περισσότερες πληροφορίες και τους όρους χρήσης της Klarna για τη Γερμανία μπορείτε να βρείτε εδώ και για την Αυστρία εδώ. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την Klarna μπορείτε να βρείτε εδώ. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας από την Klarna σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων και όπως ορίζεται στην Πολιτική προστασίας δεδομένων της Klarna για τη Γερμανία/Αυστρία.

6 Cookies και ανάλυση ιστού
Για να καταστήσουμε την επίσκεψη στον ιστότοπό μας ελκυστική και για να καταστεί δυνατή η χρήση ορισμένων λειτουργιών, για την εμφάνιση κατάλληλων προϊόντων ή για έρευνα αγοράς, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies σε διάφορες σελίδες. Αυτό εξυπηρετεί την προστασία των έννομων συμφερόντων μας για τη βελτιστοποιημένη παρουσίαση της προσφοράς μας, τα οποία υπερτερούν των συμφερόντων μας στο πλαίσιο της στάθμισης συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 στ. στ DSGVO. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται αυτόματα στην τερματική σας συσκευή. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται στο τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης, δηλαδή αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας (τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας). Άλλα cookies παραμένουν στην τελική σας συσκευή και μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας (μόνιμα cookies). Μπορείτε να μάθετε πόσο καιρό αποθηκεύονται στην επισκόπηση στις ρυθμίσεις cookie του προγράμματος περιήγησης ιστού σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε ατομικά για την αποδοχή τους ή να αποκλείετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις των cookies. Αυτό περιγράφεται στο μενού βοήθειας κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο εξηγεί πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε για τα αντίστοιχα προγράμματα περιήγησης στους ακόλουθους συνδέσμους:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Η μη αποδοχή των cookies ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.

Χρήση του Google (Universal) Analytics για την ανάλυση του ιστοχώρου
Για την ανάλυση του ιστοχώρου, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google (Universal) Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστοχώρου της Google LLC (www.google.de). Αυτό εξυπηρετεί την προστασία των έννομων συμφερόντων μας για τη βελτιστοποιημένη παρουσίαση της προσφοράς μας, τα οποία υπερτερούν των συμφερόντων μας στο πλαίσιο της στάθμισης συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 στ. στ DSGVO. Το Google (Universal) Analytics χρησιμοποιεί μεθόδους που επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, όπως τα cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς μεταφέρονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Με την ενεργοποίηση της ανωνυμοποίησης IP σε αυτόν τον ιστότοπο, η διεύθυνση IP συντομεύεται πριν από τη διαβίβαση εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Η ανώνυμη διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google. Μετά τη λήξη του σκοπού και το τέλος της χρήσης του Google Analytics από εμάς, τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτό το πλαίσιο θα διαγραφούν.

Η Google LLC έχει την έδρα της στις ΗΠΑ και είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ. Το τρέχον πιστοποιητικό μπορείτε να το δείτε εδώ. Με βάση αυτή τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τελευταία έχει καθορίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων για τις εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου.

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων που παράγονται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) από την Google, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης που διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Εναλλακτικά προς το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο για να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων από το Google Analytics σε αυτόν τον ιστότοπο στο μέλλον. Αυτό θα τοποθετήσει ένα cookie εξαίρεσης στην τερματική σας συσκευή. Εάν διαγράψετε τα cookies σας, θα πρέπει να κάνετε ξανά κλικ στο σύνδεσμο.

7 Διαφήμιση μέσω δικτύων μάρκετινγκ
Google AdWords Remarketing
Χρησιμοποιούμε το Google AdWords για να διαφημίσουμε αυτόν τον ιστότοπο στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google και σε ιστότοπους τρίτων. Για το σκοπό αυτό, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τίθεται από τη Google το λεγόμενο cookie remarketing, το οποίο επιτρέπει αυτόματα τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος μέσω ενός ψευδώνυμου CookieID και με βάση τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί. Αυτό εξυπηρετεί την προστασία των έννομων συμφερόντων μας για τη βέλτιστη εμπορική προώθηση του ιστότοπού μας, τα οποία υπερτερούν των συμφερόντων μας στο πλαίσιο της στάθμισης συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Μετά το τέλος του σκοπού και το τέλος της χρήσης του Google AdWords Remarketing από εμάς, τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτό το πλαίσιο θα διαγραφούν.

Περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν έχετε συναινέσει στο να συνδέσει η Google το ιστορικό περιήγησής σας στο διαδίκτυο και στις εφαρμογές με το λογαριασμό σας Google και να χρησιμοποιήσει πληροφορίες από το λογαριασμό σας Google για την εξατομίκευση των διαφημίσεων που βλέπετε στο διαδίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση, εάν είναι συνδεδεμένοι στη Google κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας, η Google θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας μαζί με τα δεδομένα του Google Analytics για να δημιουργήσει και να ορίσει λίστες ομάδων-στόχων για την επαναληπτική εμπορία μεταξύ συσκευών. Για το σκοπό αυτό, τα προσωπικά σας δεδομένα θα συνδεθούν προσωρινά από την Google με τα δεδομένα του Google Analytics, προκειμένου να σχηματιστούν ομάδες-στόχοι.

Το Google AdWords Remarketing είναι μια προσφορά της Google LLC (www.google.de). Η Google LLC έχει την έδρα της στις ΗΠΑ και είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ. Το ισχύον πιστοποιητικό μπορείτε να το δείτε εδώ. Με βάση αυτή τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τελευταία έχει καθορίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων για τις εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το cookie επανεμπορίας μέσω αυτού του συνδέσμου. Επιπλέον, μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση των cookies και να κάνετε τις σχετικές ρυθμίσεις στην Digital Advertising Alliance.

AdRoll Retargeting
Μέσω του διαφημιστικού μας συνεργάτη AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ireland, διαφημίζουμε αυτόν τον ιστότοπο στα αποτελέσματα αναζήτησης και σε ιστότοπους τρίτων. Για το σκοπό αυτό, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τίθεται αυτόματα ένα cookie από αυτούς τους παρόχους ή τους συνεργάτες τους, το οποίο επιτρέπει τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος μέσω ενός ψευδώνυμου CookieID και με βάση τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί. Αυτό εξυπηρετεί την προστασία των έννομων συμφερόντων μας για τη βέλτιστη εμπορική προώθηση του ιστότοπού μας, τα οποία υπερισχύουν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης συμφερόντων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 στ. στ DSGVO. Μετά το τέλος του σκοπού και το τέλος της χρήσης του AdRoll Retargeting από εμάς, τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτό το πλαίσιο θα διαγραφούν.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το cookie επαναστόχευσης κάνοντας κλικ σε έναν από τους ακόλουθους συνδέσμους: https://app.adroll.com/optout/safari.

Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τρίτους, επισκεπτόμενοι τη σελίδα απενεργοποίησης της πρωτοβουλίας Network Advertising Initiative.

Facebook Pixel
Facebook Pixel για τη δημιουργία προσαρμοσμένων ομάδων κοινού με προηγμένη αντιστοίχιση δεδομένων (με εργαλείο συγκατάθεσης cookie) Στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας προσφοράς, χρησιμοποιείται το λεγόμενο "Facebook Pixel" του κοινωνικού δικτύου Facebook σε λειτουργία προηγμένης αντιστοίχισης δεδομένων, το οποίο διαχειρίζεται η Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία ("Facebook").

Με βάση τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη, όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε μια διαφήμιση που παίζεται στο Facebook και τοποθετείται από εμάς, προστίθεται μια προσθήκη στη διεύθυνση URL της συνδεδεμένης σελίδας μας από το Facebook Pixel. Μετά την προώθηση, αυτή η παράμετρος URL εγγράφεται στη συνέχεια στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη μέσω ενός cookie, το οποίο η συνδεδεμένη σελίδα μας θέτει η ίδια. Επιπλέον, αυτό το cookie συλλέγει συγκεκριμένα δεδομένα πελατών, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία συλλέγουμε στον ιστότοπό μας που συνδέεται με τη διαφήμιση Facebook κατά τη διάρκεια συναλλαγών, όπως συναλλαγές αγοράς, συνδέσεις λογαριασμού ή εγγραφές (εκτεταμένη αντιστοίχιση δεδομένων). Το cookie διαβάζεται στη συνέχεια από το Facebook Pixel και επιτρέπει τη διαβίβαση των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών δεδομένων πελατών, στο Facebook.

Με τη βοήθεια του Facebook Pixel με εκτεταμένη αντιστοίχιση δεδομένων, είναι δυνατό για το Facebook, αφενός, να προσδιορίσει επακριβώς τους επισκέπτες της διαδικτυακής μας προσφοράς ως ομάδα-στόχο για την προβολή διαφημίσεων (τις λεγόμενες "διαφημίσεις Facebook"). Αντίστοιχα, χρησιμοποιούμε το pixel του Facebook με διευρυμένη αντιστοίχιση δεδομένων για να προβάλλουμε τις διαφημίσεις του Facebook που έχουμε τοποθετήσει μόνο σε εκείνους τους χρήστες του Facebook που έχουν επίσης δείξει ενδιαφέρον για την ηλεκτρονική μας προσφορά ή που έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά (π.χ. ενδιαφέροντα για ορισμένα θέματα ή προϊόντα που καθορίζονται με βάση τους ιστότοπους που έχουν επισκεφθεί), τα οποία διαβιβάζουμε στο Facebook (τα λεγόμενα "Προσαρμοσμένα κοινά"). Με τη βοήθεια του εικονοστοιχείου του Facebook με προηγμένη αντιστοίχιση δεδομένων, θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις μας στο Facebook ανταποκρίνονται στο πιθανό ενδιαφέρον των χρηστών και δεν έχουν ενοχλητικό αποτέλεσμα. Αυτό μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων Facebook για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας αγοράς, παρακολουθώντας εάν οι χρήστες ανακατευθύνθηκαν στον ιστότοπό μας αφού έκαναν κλικ σε μια διαφήμιση Facebook (η λεγόμενη "μετατροπή"). Σε σύγκριση με την τυπική παραλλαγή του Facebook Pixel, η προηγμένη λειτουργία αντιστοίχισης δεδομένων μας βοηθά να μετρήσουμε καλύτερα την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών μας, καταγράφοντας περισσότερες αποδιδόμενες μετατροπές.

Όλα τα υποβαλλόμενα δεδομένα αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Facebook, επιτρέποντας τη σύνδεσή τους με το σχετικό προφίλ χρήστη και τη χρήση τους από το Facebook για τους δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με την Πολιτική χρήσης δεδομένων του Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Τα δεδομένα ενδέχεται να επιτρέψουν στο Facebook και στους συνεργάτες του να προβάλλουν διαφημίσεις εντός και εκτός Facebook. Οι εν λόγω πράξεις επεξεργασίας θα πραγματοποιούνται μόνο εφόσον έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO. Η συγκατάθεση για τη χρήση του Facebook Pixel μπορεί να δοθεί μόνο από χρήστες που είναι άνω των 16 ετών. Εάν είστε νεότεροι, σας ζητάμε να ζητήσετε την άδεια από τους νόμιμους κηδεμόνες σας. Οι πληροφορίες που παράγονται από το Facebook μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή του Facebook και αποθηκεύονται εκεί- αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη μετάδοση στους διακομιστές της Facebook Inc. στις ΗΠΑ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, αφαιρέστε το σημάδι ελέγχου δίπλα στη ρύθμιση για το "Facebook Pixel" στο "Εργαλείο συγκατάθεσης cookie" που είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπο,

Google Ads (πρώην Adwords)
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google AdWords για τη διαφήμιση αυτού του ιστότοπου στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google και σε ιστότοπους τρίτων. Ο πάροχος είναι η Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ ("Google"). Για το σκοπό αυτό, η Google εγκαθιστά ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής σας, το οποίο ενεργοποιεί αυτόματα τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος χρησιμοποιώντας ένα ψευδώνυμο αναγνωριστικό cookie και με βάση τις σελίδες που επισκέπτεστε. Η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για το βέλτιστο μάρκετινγκ του ιστότοπού μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Περαιτέρω επεξεργασία θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν έχετε συμφωνήσει με την Google ότι το ιστορικό περιήγησής σας στο διαδίκτυο και στις εφαρμογές θα συνδεθεί από την Google με τον λογαριασμό σας στην Google και ότι οι πληροφορίες από τον λογαριασμό σας στην Google θα χρησιμοποιηθούν για την εξατομίκευση των διαφημίσεών σας στον ιστό. Εάν συνδεθείτε στη Google κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, η Google θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας με τα δεδομένα του Google Analytics για να δημιουργήσει και να καθορίσει λίστες στόχευσης για την επαναληπτική αγορά μεταξύ συσκευών. Για το σκοπό αυτό, η Google συνδέει προσωρινά τα προσωπικά σας στοιχεία με τα δεδομένα του Google Analytics για τη δημιουργία μιας ομάδας-στόχου. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μόνιμα τη ρύθμιση των cookies cookie κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.


Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Digital Advertising Alliance στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aboutads.info για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των cookies και για να προβείτε σε ρυθμίσεις. Τέλος, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε ατομικά για την αποδοχή τους ή να αποκλείετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά. Η μη αποδοχή των cookies ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας. Η Google LLC, με έδρα τις ΗΠΑ, είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας Απορρήτου των ΗΠΑ, η οποία διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το επίπεδο προστασίας δεδομένων στην ΕΕ.

Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, απενεργοποιήστε αυτή την υπηρεσία στο "Εργαλείο συγκατάθεσης cookie" που παρέχεται στον ιστότοπο ή εναλλακτικά ακολουθήστε την επιλογή που περιγράφεται παραπάνω για να προβείτε σε ένσταση.

Περαιτέρω πληροφορίες και διατάξεις περί προστασίας δεδομένων σχετικά με τη διαφήμιση και την Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Παρακολούθηση μετατροπών με την ετικέτα Pinterest
Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία παρακολούθησης μετατροπών "Pinterest Tag" της Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland ("Pinterest"). Εάν έχετε φτάσει στον ιστότοπό μας από ένα pin στο Pinterest, θα θέσουμε ένα cookie στον υπολογιστή σας, το οποίο αλληλεπιδρά με μια "ετικέτα" που υλοποιείται επίσης με τη μορφή κώδικα JavaScript από το Pinterest. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τελική σας συσκευή. Αυτά τα cookies χάνουν την εγκυρότητά τους μετά από 180 ημέρες και δεν χρησιμοποιούνται για προσωπική αναγνώριση. Εάν ο χρήστης ανακατευθύνεται από ένα pin στο Pinterest σε σελίδες αυτού του ιστότοπου και το cookie δεν έχει λήξει ακόμη, η ετικέτα καταγράφει ορισμένα προκαθορισμένα  από εμάς,

ενέργειες του χρήστη και μπορεί να τις παρακολουθεί (π.χ. ολοκληρωμένες συναλλαγές, leads, αναζητήσεις στον ιστότοπο, προβολές σελίδων προϊόντων). Όταν εκτελείται μια τέτοια ενέργεια, το πρόγραμμα περιήγησής σας στέλνει ένα αίτημα HTTP στον διακομιστή του Pinterest μέσω της ετικέτας Pinterest από το cookie, με το οποίο διαβιβάζονται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια (συμπεριλαμβανομένου του τύπου της ενέργειας, του χρόνου, του τύπου του προγράμματος περιήγησης της τελικής συσκευής). Μέσω αυτής της μετάδοσης, το Pinterest μπορεί να δημιουργήσει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά χρήσης στον ιστότοπό μας μετά την προώθηση ενός Pinterest Pin, τα οποία μας χρησιμεύουν για τη βελτιστοποίηση της προσφοράς μας. Εάν κατά τη διαδικασία αυτή γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χρήστη, αυτό γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO βάσει του έννομου συμφέροντός μας για τη στατιστική αξιολόγηση της επιτυχίας των διαφημίσεων προϊόντων στο Pinterest και της αγοραστικής συμπεριφοράς των χρηστών και εξυπηρετεί έτσι τη βελτιστοποίηση της διαδικτυακής μας προσφοράς. Ωστόσο, δεν λαμβάνουμε καμία πληροφορία με την οποία οι χρήστες μπορούν να ταυτοποιηθούν προσωπικά. Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην παρακολούθηση, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτό απενεργοποιώντας το cookie παρακολούθησης μετατροπής της ετικέτας Pinterest μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο στις ρυθμίσεις χρήστη. Τότε δεν θα συμπεριληφθείτε στα στατιστικά στοιχεία παρακολούθησης μετατροπών. Εναλλακτικά, μπορείτε να ελέγξετε αν έχουν οριστεί διαφημιστικά cookies της Microsoft στο πρόγραμμα περιήγησής σας και να τα απενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας τη σελίδα απενεργοποίησης για καταναλωτές από την ΕΕ http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα διαφημιστικά cookies κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις του Pinterest για την προστασία των δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy. Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α DSGVO για την επεξεργασία των δεδομένων σας όπως περιγράφεται παραπάνω. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να ασκήσετε την ανάκλησή σας, ακολουθήστε τη δυνατότητα που περιγράφεται παραπάνω για να προβείτε σε ένσταση.

Snapchat Pixel
Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιείται το "Snapchat Pixel" της Snap Inc, 63 Market Street, Venice, CA 90291, ΗΠΑ. Το Snapchat είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ και προσφέρει έτσι εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Η επεξεργασία των δεδομένων από τη Snap Inc. πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής χρήσης δεδομένων του Snapchat. Περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες είναι διαθέσιμες στην Πολιτική χρήσης δεδομένων του Snapchat: https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-by-product/.
Στην έκθεση βοήθειας του Snapchat, διατίθενται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Snapchat Pixel και το: https://businesshelp.snapchat.com/en-US/a/snap-pixel-about.
  
Για τους σκοπούς της ανάλυσης, της βελτιστοποίησης και της οικονομικής λειτουργίας του ιστοτόπου μας, χρησιμοποιούμε το Snapchat Pixel. Μέσω της χρήσης του εικονοστοιχείου Snapchat, η Snap Inc. είναι σε θέση να προσδιορίσει τους επισκέπτες του ιστότοπού μας ως ομάδα-στόχο για την προβολή διαφημίσεων (τις λεγόμενες "διαφημίσεις Snapchat"). Κατά συνέπεια, χρησιμοποιούμε το εικονοστοιχείο Snapchat για να προβάλλουμε τις διαφημίσεις Snapchat που τοποθετούμε μόνο στους χρήστες του Snapchat που έχουν επίσης δείξει ενδιαφέρον για την ηλεκτρονική μας προσφορά ή που έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά (π.χ. ενδιαφέροντα για ορισμένα θέματα ή προϊόντα που καθορίζονται με βάση τους ιστότοπους που επισκέπτονται) τα οποία διαβιβάζουμε στο Snapchat (τα λεγόμενα "Προσαρμοσμένα κοινά").
Με τη βοήθεια του εικονοστοιχείου Snapchat, θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις Snapchat ανταποκρίνονται στα πιθανά ενδιαφέροντα των χρηστών και δεν έχουν παρενοχλητικό αποτέλεσμα. Το εικονοστοιχείο Snapchat μας επιτρέπει επίσης να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων Snapchat για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας αγοράς, βλέποντας αν οι χρήστες ανακατευθύνθηκαν στον ιστότοπό μας αφού έκαναν κλικ σε μια διαφήμιση Snapchat (η λεγόμενη "μετατροπή").

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τη χρήση των εικονοστοιχείων Snapchat είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO, δηλαδή το έννομο συμφέρον από μέρους μας. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται συγκεκριμένα στην ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία του ιστότοπού μας και των διαδικτυακών μας προσφορών.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή από το εικονοστοιχείο Snapchat και στη χρήση των δεδομένων σας για την προβολή διαφημίσεων Snapchat. Για να ρυθμίσετε ποιοι τύποι διαφημίσεων θα σας εμφανίζονται στο Snapchat, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία που είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή Snapchat. Μπορείτε να εξαιρεθείτε περαιτέρω από τη χρήση των cookies που χρησιμοποιούνται για σκοπούς μέτρησης της εμβέλειας και διαφήμισης μέσω της σελίδας εξαίρεσης της Πρωτοβουλίας Διαφήμισης Δικτύου (http://optout.networkadvertising.org/) και επιπλέον του ιστότοπου των ΗΠΑ (http://www.aboutads.info/choices) ή του ευρωπαϊκού ιστότοπου (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

8. Επεξεργασία δεδομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Εκπροσωπούμαστε στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να παρουσιάσουμε εκεί την εταιρεία μας και τις υπηρεσίες μας.

Οι διαχειριστές αυτών των δικτύων επεξεργάζονται τακτικά τα δεδομένα των χρηστών τους για διαφημιστικούς σκοπούς. Μεταξύ άλλων, δημιουργούν προφίλ χρηστών από τη διαδικτυακή τους συμπεριφορά, τα οποία χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για την προβολή διαφημίσεων στις σελίδες των δικτύων και αλλού στο Διαδίκτυο που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των χρηστών. Για το σκοπό αυτό, οι φορείς εκμετάλλευσης των δικτύων αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών σε cookies στους υπολογιστές των χρηστών. Επιπλέον, δεν αποκλείεται οι φορείς εκμετάλλευσης να συγχωνεύουν τις πληροφορίες αυτές με άλλα δεδομένα.

Οι χρήστες μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εναντίωσης στην επεξεργασία από τους διαχειριστές των δικτυακών τόπων στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων διαχειριστών που παρατίθενται παρακάτω. Ενδέχεται επίσης οι φορείς εκμετάλλευσης ή οι διακομιστές τους να βρίσκονται σε χώρες εκτός ΕΕ, ώστε να επεξεργάζονται δεδομένα εκεί. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κινδύνους για τους χρήστες, π.χ. επειδή είναι πιο δύσκολο να επιβάλουν τα δικαιώματά τους ή επειδή κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Εάν οι χρήστες των δικτύων επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω των εταιρικών προφίλ μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχονται προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματα. Πρόκειται για το έννομο συμφέρον μας, οπότε η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 περ. στ DSGVO.

Facebook
Διατηρούμε ένα εταιρικό προφίλ στο Facebook. Ο φορέας εκμετάλλευσης είναι η Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία. Η πολιτική απορρήτου είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.facebook.com/policy.php. Ένας τρόπος εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων είναι μέσω των ρυθμίσεων για τις διαφημίσεις: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Είμαστε συνυπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών του προφίλ μας βάσει συμφωνίας κατά την έννοια του άρθρου 26 DSGVO με το Facebook. Το Facebook εξηγεί ακριβώς ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στη διεύθυνση https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους τόσο εναντίον μας όσο και εναντίον του Facebook. Ωστόσο, σύμφωνα με τη συμφωνία μας με το Facebook, είμαστε υποχρεωμένοι να διαβιβάζουμε τα αιτήματα στο Facebook. Επομένως, τα υποκείμενα των δεδομένων θα λάβουν ταχύτερη απάντηση εάν επικοινωνήσουν απευθείας με το Facebook.

Instagram
Διατηρούμε ένα εταιρικό προφίλ στο Instagram. Ο διαχειριστής είναι η Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία. Η πολιτική απορρήτου είναι διαθέσιμη εδώ: https://help.instagram.com/519522125107875.

Tiktok
Διατηρούμε εταιρικό προφίλ στο Tiktok. Ο φορέας εκμετάλλευσης είναι η musical.ly Inc, 10351 Santa Monica Blvd #310, Los Angeles, CA 90025 USA. Η πολιτική απορρήτου είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.tiktok.com/de/privacy-policy.

Pinterest
Διατηρούμε ένα εταιρικό προφίλ στο Pinterest. Ο φορέας εκμετάλλευσης είναι η Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, ΗΠΑ. Η πολιτική απορρήτου είναι διαθέσιμη εδώ: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy. Ένας τρόπος εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων είναι μέσω των ρυθμίσεων για τις διαφημίσεις: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

YouTube
Διατηρούμε ένα εταιρικό προφίλ στο YouTube. Ο φορέας εκμετάλλευσης είναι η Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4. Ιρλανδία. Η πολιτική απορρήτου είναι διαθέσιμη εδώ: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

9. Επιλογές επικοινωνίας και τα δικαιώματά σας
Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

17 DSGVO το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί από εμάς, εκτός εάν η περαιτέρω επεξεργασία
- είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης,
- για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης,
- για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή
- για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων
-
σύμφωνα με το άρθρ. 18 DSGVO το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον
- η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται από εσάς,
- η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά αντιτίθεστε στη διαγραφή της,
- δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή
- αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 18 DSGVO. 21 DSGVO-
σύμφωνα με το άρθρο 20 DSGVO, το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινό και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας-
σύμφωνα με το άρθρο 77 DSGVO, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Κατά κανόνα, μπορείτε να απευθυνθείτε για τον σκοπό αυτό στην εποπτική αρχή του συνήθους τόπου διαμονής ή εργασίας σας ή στην έδρα της εταιρείας μας.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία ή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, για πληροφορίες, διόρθωση, δέσμευση ή διαγραφή δεδομένων, καθώς και ανάκληση της συγκατάθεσης που έχετε δώσει ή αντίρρηση για ορισμένη χρήση δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στο αποτύπωμά μας.

********************************************************************
Δικαίωμα εναντίωσης
Εφόσον επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως εξηγείται παραπάνω για να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντά μας που υπερισχύουν στο πλαίσιο μιας στάθμισης συμφερόντων, μπορείτε να εναντιωθείτε στην εν λόγω επεξεργασία με ισχύ για το μέλλον. Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, όπως περιγράφεται παραπάνω. Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται για άλλους σκοπούς, έχετε δικαίωμα εναντίωσης μόνο για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

Αφού ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή εάν η επεξεργασία γίνεται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Αυτό δεν ισχύει εάν η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης. Τότε δεν θα επεξεργαστούμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό αυτό. ********************************************************************